Obóz dziecięcy NIE Z TEJ ZIEMI

Dodane przez edenadmin - pon., 29/01/2024 - 18:47
Image
Obóz "nie z tej ziemi" wOćwiece
Rejestracja
Otwarta
Termin obozu
1 Lipiec (poniedziałek) - 8 Lipiec (poniedziałek)
Wiek
7 - 14
Cena
1400 zlotych
Data całkowitej wpłaty
20.06.2024
Bank i numer konta
90 1240 3493 1111 0010 8823 7328
Formularz zgłoszeniowy

Rejestracja:
    1. Pobierz i wypełnij Formularz Zgłoszeniowy.
    2. Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy wraz z dowodem przedpłaty 300 zł. prześlij na adres e-mail: obozy@eden-ocwieka.pl do 31 maja 2024. Całkowitej wpłaty dokonaj do dnia 20 czerwca 2024.
    3. Wszelkie wpłaty za obóz prosimy kierować na numer rachunku bankowego Ośrodka:  90 1240 3493 1111 0010 8823 7328. W tytule płatności prosimy podać nazwisko uczestnika, nazwę i datę obozu.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń wraz z kopią dowodu przedpłaty! Ilość miejsc do wyczerpania.

Proponujemy:
    • wypoczynek, gry, zabawy, mecze
    • sporty wodne, pływanie, kajaki
    • ognisko, kiełbaski, spacery, podchody
    • warsztaty muzyczne, sportowe, plastyczne, teatralne
    • wspaniałe historie biblijne,  dobrą muzykę,
    • rozmowy o życiu, kawiarenkę
    • relacje, nowe przyjaźnie, itd.
 

Ramowy plan dnia:
    • Pobudka
    • Rozgrzewka
    • Śniadanie
    • Sprzątanie pokoi
    • Spotkanie w grupach
    • Warsztaty
    • Obiad
    • Drzemka poobiednia
    • Aktywność sportowa (gry, zabawy, plaża)
    • Kolacja
    • Spotkanie wieczorne
    • Cisza nocna

Niezbędnik obozowy:
Biblia, śpiwór, przybory higieny osobistej, ręcznik, strój kąpielowy, krem z filtrem, środek przeciw komarom, latarka, ubranie, które możesz pobrudzić, dodatkowy ręcznik do zabaw i dobry humor!

Nasze Credo:
Nasze obozy prowadzimy w oparciu o chrześcijańskie wartości i biblijny styl życia, który jest możliwy tylko poprzez trwanie w bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem. Jesteśmy przekonani, że chrześcijańskie zasady, jakie wynikają z treści Pisma Świętego, stanowią doskonałą podstawę do spełnionego i przepełnionego troską  o drugiego człowieka życia opartego na więzi z Jezusem Chrystusem. Dlatego też na naszych obozach opowiadamy naszym dzieciom o tym, jak poznać Boga i żyć z Nim w oparciu o to, o czym czytamy w Biblii.

Regulamin Obozu:
    1. Podstawą zakwalifikowania dziecka na obóz jest oddanie wypełnionego Formularz Zgłoszeniowego Uczestnika Wypoczynku i opłacenie kosztów obozu.
    2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Formularza Zgłoszeniowego Uczestnika Obozu. Oddanie Formularza jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
    3. Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom kierownictwa obozu.
    4. Picie napojów alkoholowych, palenie wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów) oraz zażywanie środków odurzających jest surowo zabronione.
    5. Zabrania się samowolnego przestawiania mebli w pokojach oraz wynoszenie koców, śpiworów, pościeli oraz używania ich do innych celów niż są przeznaczone.
    6. Zabrania się przebywania w kuchni osobom nienależącym do personelu kuchennego.
    7. Zabrania się Wynoszenia naczyń i sztućców ze stołówki.
    8. Zabrania się przychodzenia na posiłki w strojach kąpielowych.
    9. Uczestnikowi nie wolno wychodzić poza teren obozu bez zgody wychowawcy.
    10. Uczestnikowi nie wolno zakłócać ciszy nocnej.
    11. Uczestnikowi nie wolno przebywać w pokojach płci przeciwnej w godz. 22:00-8:00
    12. Uczestnik zobowiązany jest stawiać się punktualnie na zbiórkach oraz zajęciach programowych. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
    13. Niemożność wzięcia udziału w zajęciach należy zgłosić do wychowawcy. Uczestnik jest zobowiązany do informowania wychowawców o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.
    14. Uczestnik jest zobowiązany odnosić się z szacunkiem do wychowawców, współuczestników i innych osób.
    15. Uczestnik jest zobowiązany dbać o czystość, porządek oraz mienie na obozie.
    16. Uczestnicy (lub rodzice/opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nich podczas pobytu na obozie.
    17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zgubienie lub zniszczenie rzeczy cennych i wartościowych oraz pieniędzy.
    18. Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie pobytu na obozie.
    19. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu obozu, uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników i wydalony z obozu na koszt rodziców/opiekunów. Kierownictwo obozu nie jest zobowiązane do zwrot kosztów za obóz.
    20. Uczestnicy zobowiązują się do oddania w depozyt telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych i korzystania z nich po uzgodnieniu z wychowawcami.